Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Çrş02102016

Last update04:25:37 AM

Dönen Varlıklar Soruları ve Cevapları Test - 8DÖNEN VARLIKLAR SORULARI TEST - 8

1–3. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

15.09.2011 Tarihinde işletmenin 25.000 TL tutarındaki kredili alacağının tahsili şüpheli hale gelmiştir. Ay sonunda alacağa karşılık ayırmaya karar verilmiştir. Yıl sonunda alacağın kayıtlardan silinmesine karar verilmiştir.

 

1. Bu bilgilere göre işletmenin 15.09.2011 tarihinde yapacağı kayıtta borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alıcılar

B) Şüpheli Ticari Alacaklar

C) Karşılık Giderleri

D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

E) Diğer Ticari alacaklar

 

2. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin Eylül ayı sonunda yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı, borçlu

B) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı, alacaklı

C) Alıcılar hesabı, alacaklı

D) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı, borçlu

E) Karşılık Giderleri hesabı, borçlu

 

3. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin yıl sonunda yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı borçlu, 25.000 TL

B) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı borçlu, 258.000 TL

C) Karşılık Giderleri hesabı alacaklı, 25.000 TL

D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı borçlu, 25.000

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı, 25.000

 

4. Kredili ticari alacağın tahsili şüpheli hale getirdiğinde ve karşılık ayrıldığında yapılacak muhasebe kaydından aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklandırır.

B) Karşılık Giderleri hesabı borçlandırır.

C) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı borçlandırılır.

D) Alıcılar hesabı alacaklandırılır.

E)  Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı borçlandırılır.

 

5.  Şüpheli alacaklarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Teminatlı alacaklar için şüpheli alacaklar karşılığı kaydı yapılmaz.

B) Yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasındaki alacaklardır.

C) Şüpheli alacaklar için dönemsellik kavramı gereği karşılık kaydı yapılır.

D) Hem ticari hem de diğer alacaklar şüpheli alacaklar haline gelebilir.

E) Ödeme süresi geçmiş veya tahsil edilmeme riski olan alacaklardır.

 

6. Alıcılar hesabının işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hesap alacak kalanı verirse bu tutar satıcılar hesabına aktarılır.

B) Senet karşılığı mal satışlarında bu hesaba kayıt yapılmaz.

C) Bilançoda hem dönen varlıklar hem de duran varlıklar gurubunda yer alır.

D) Kredili ticari alacaklar izlenir.

E) Müşterilerin yaptıkları ödemeler karşılığında hesap alacaklandırılır.

 

7–10 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRINZ.

 

İşletmenin kredili 100.000 TL değerindeki alacağının 20.000 TL’lik kısmı teminatlıdır. 15.06.2011 tarihinde bu alacağın vadesi dolduğu halde tahsil edilmemiştir. Ay sonunda alacağın 3/5’i kadar karşılık ayrılmıştır. 10.07.2011 tarihinde alacağın teminatlı kısmı tahsil edilmiştir. 25.07.2011.tarihinde alacağın 64.000 TL’lik kısmı tahsil edilmiş, kalan kısmının tahsil olanağı ortadan kalkmıştır.

 

7. Bu bilgilere göre, işletmenin 15.06.2011.tarihinde işletmenin yapacağı kayıtta borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alıcılar

B) Şüpheli Ticari Alacaklar

C) Karşılık Giderleri

D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

E) Diğer Ticari Alacaklar

 

8. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin haziran ayı sonunda yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) ________________ / ____________________________________

     KARŞILIK GİDERLERİ                                        60.000

                ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI              60.000

    ________________ / _____________________________________ 

B) _______________ / _____________________________________

     ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                      80.000

                         ALICILAR                                                  80.000

 _________________ / ______________________________________ 

C) _______________ / _____________________________________

     KARŞILIK GİDERLERİ                                   48.000

                  ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI          48.000

 __________________ / ____________________________________ 

D)________________ / ____________________________________

    KARŞILIK GİDERLERİ                                48.000

                         ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                   48.000

 __________________ / ____________________________________ 

E)________________ / ____________________________________

    KARŞILIK GİDERLERİ                               60.000

                        ALICILAR                                               60.000

 __________________ / ____________________________________

 

9. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin 10.07.2011 tarihinde yapılacak kayıtta alacaklı hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasa

B) Alıcılar

C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

D) Şüpheli Ticari Alacaklar

E) Diğer Ticari Alacaklar

 

10. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin 25.07.2011 tarihinde yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)_______________ / ______________________________________________

    KASA                                                                      64.000

    ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                                 48.000

                         ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI                    100.000

                         KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR                            12.000

  _________________ / ______________________________________________ 

B)_______________ / _______________________________________________

    KASA                                                                      64.000

    ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                                 48.000

                          ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI                  80.000 

                         KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR                          32.000

 ________________ / ________________________________________________ 

C)______________ / _________________________________________________

    KASA                                                                      64.000 

    ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                                 48.000

                          ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI                  80.000 

                         KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR                          32.000

 ________________ / __________________________________________________ 

D)______________ / __________________________________________________

   KASA                                                                       64.000 

   ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                                   60.000

                          ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI                  100.000           

                         KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR                            24.000  

 ________________ / __________________________________________________               

E)_________________ / _______________________________________________

   KASA                                                                       64.000 

   ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                                   60.000

                          ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI                  80.000 

                         KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR                          44.000

 _________________ / __________________________________________________

 

11. _______________/_______________________

      ŞÜPHELİ TİCARİ                               XXX

      ALACAKLAR KARŞILIĞI

                       ŞÜPHELİ TİCARİ                        XXX

                       ALACAKLAR

      ______________/________________________

      Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A)Alacağın şüpheli hale gelmesine

B)Şüpheli duruma düşen alacağın tahsiline

C)Şüpheli duruma düşen alacağın tahsil olanağının kalmamasına

D)Şüpheli alacak için ayrılan karşılığın iptaline

E)Şüpheli hale gelen alacak için karşılık ayrılmasına

 

 12. Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı aşağıdaki hesap gruplarından hangisinde yer alır? 

A)Menkul Kıymetler

B)Ticari Borçlar

C)Ticari Alacaklar

D)Diğer Borçlar

E)Diğer Alacaklar

 

  13 ve 14. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRINIZ.

 

İşletme bir ihaleye girebilmek için 3.000 TL değerindeki teminatı peşin ödemiştir. İşletme ihaleyi kazandığı halde işi yapmaktan vazgeçmiş ve yatırmış olduğu teminatı alamamıştır.

 

13. Bu bilgilere göre, işletmenin teminatı ödemesi ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kasa

B)Genel Yönetim Giderleri

C)Verilen Avanslar

D)Verilen Depozito ve Teminatlar

E)Verilen Sipariş Avansları

 

14. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin işi yapmaktan vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu teminatla ilgili yapılacak yevmiye kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şüpheli Diğer Alacaklar

B)Genel Yönetim Giderleri

C)Verilen Depozito ve Teminatlar

D)Diğer Olağan Gider ve Zararlar

E)Diğer Çeşitli Alacaklar

15 ve 16. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRINIZ.

 

 

İşletme bir işyerini kiralamış ve işyeri sahibine 1.000 $ güvence parası ödenmiştir. (1 $ =1,50TL) 

Kira süresi sonunda işyeri boşaltılmış, güvence parası geri alınmıştır. (1 $ = 1,60 TL)

 

15. Bu bilgilere göre, işletmenin kiraladığı bir işyeri sahibine güvence parası ödemesi ile  ilgili yapılacak yevmiye kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kasa

B)Genel Yönetim Giderleri

C)Verilen Avanslar

D)Verilen Depozito ve Teminatlar

E)Verilen Sipariş Avansları

 

16. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin kira süresi sonunda güvence parasını geri alması ile ilgili yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) _________________/________________________________

     KASA                                           1.600

                     VERİLEN SİPARİŞ  AVANSLARI             1.500

                     KAMBİYO KARLARI                                 100

    ________________/________________________________ 

B) _________________/_____________________________

KASA                                               1.500

KAMBİYO KARLARI                            100

            VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR             1.600

     _________________/_____________________________ 

C) ________________/_______________________________

       KASA                                                       1.600

               VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR          1.500

                KAMBİYO KARLARI                                       100

    _________________/__________________________________ 

D) ________________/______________________________

       KASA                                                   1.600

               VERİLEN AVANSLAR                             1.500

               KAMBİYO KARLARI                                  100

  ________________/_______________________________ 

E) ________________/_______________________________

  KASA                                          1.600

          DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR      1.500

           KAMBİYO KARLARI                                 100

  ________________/_________________________________

 

191 ve 192. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRINIZ.

 

 

10.03.2011 tarihinde işletme, mal satarken kullanılmak üzere suya dayanıklı ambalajlar için Y işletmesine 10.000 TL peşin depozito ödemiştir. 

05.04.2011 tarihinde işletme, hasara uğradığı için dayanıklı ambalajları Y işletmesine iade edememiştir.

 

17. Bu bilgilere göre, işletmenin 10.03.2011 tarihine yapacağı yevmiye kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kasa

B)Verilen Depozito ve Teminatlar

C)Ticari Mallar

D)Verilen Avanslar

E)Verilen Sipariş Avansları

 

18. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin 05.04.2011 tarihinde yapacağı yevmiye kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A)Satılan Ticari Mallar Maliyeti

B)Verilen Depozito ve Teminatlar

C)Diğer Olağan Gider ve Zararlar

D)Verilen Avanslar

E)Verilen Sipariş Avansları

 

19–22. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 İşleme, 15.05.2011 tarihinde 50.000 TL + % 18 KDV tutarında mal satılmıştır. KDV tutarını ve mal bedelinin yarısı için çek alınmıştır. Kalanı kredilidir. 

15.06.2011 tarihinde kredili alacağın vadesi dolmuş ama tahsil edilmemiştir. 

Ay sonunda alacağı %80 karşılık ayırmaya karar verilmiştir.

15.07.2011 tarihinde alacağın tamamı tahsil edilmiştir.

 

19. Bu bilgilere göre, işletmenin mal satımı ile ilgili yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)_______________________/____________________

  ALINAN ÇEKLER                    34.000

  ALACAK SENETLERİ              25.000

            TİCARİ MALLAR                                   50.000

            HESAPLANA KDV                                 9.000

___________________/___________________________

B)____________________/______________________

    ALINAN ÇEKLER                              34.000

    ALICILAR                                         25.000

            YURTİÇİ SATIŞLAR                               50.000

            HESAPLANAN KDV                               9.000

   __________________/________________________

C)__________________/_________________________

       ALINAN ÇEKLER                          34.000

       ALICILAR                                     25.000

                       YURTİÇİ SATIŞLAR                  50.000

                        İNDİRİLECEK KDV                     9.000

    _________________/__________________________

D)_________________/_________________________

       ALINAN ÇEKLER                           34.000

       SATICILR                                      25.000

                       YURTİÇİ SATIŞLAR                   50.000

                       HESAPLANAN KDV                   9.000

      __________________/_________________________

 E) ____________________/_______________________

        ALINAN ÇEKLER                         34.000

        ALACAK SENETLERİ                    25.000

                        YURTİÇİ SATIŞLAR                   50.000

                       HESAPLANAN KDV                    9.000

    ____________________/________________________

 

20.Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin 15.06.2011 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)____________________________/___________________

      ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR         25.000

                ALICILAR                                                 25.000

     ________________________/_______________________

B)_________________________/_________________________

      KARŞILIK GİDERLERİ                    25.000

               ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI        25.000

  _________________________/___________________________

C)___________________________/_______________________

       ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI    25.000

                   ALICILAR                                                   25.000

  ________________________________/___________________

D)______________________________/_____________________

      KARŞILIK GİDERLERİ                               25.000

                       ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                  5.000

  ________________________________/____________________

E)____________________________/________________________

      ALICILAR                                                   25.000

                  ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                         25.000

  __________________________/___________________________

 

21. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Haziran ayı sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) --------------------------- / --------------------------------------------------------

     ŞÜPHELİ TİCARİ  ALACAKLAR    25.000

              ALICILAR                                        25.000

----------------------------- / -----------------------------------------------------------

B) -------------------------- / ----------------------------------------------------------

    KARŞILIK GİDERLERİ         25.000

               ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI      25.000

  ---------------------------- / -----------------------------------------------------------

C) ----------------------- / -------------------------------------------------------------

    ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI     20.000

                ALICILAR                                                    20.000   

   ----------------------- / ---------------------------------------------------------------

D) --------------------- / ---------------------------------------------------------------

KARŞILIK GİDERLERİ        20.000

            ŞÜPHELİ TİCARİ  ALACAKLAR KARŞILIĞI          20.000

   ---------------------- /  ---------------------------------------------------------------

E) --------------------- / ---------------------------------------------------------------

     ALICILAR                                   25.000

                   ŞÜPHELİ TİCARİ  ALACAKLAR                  25.000  

 -------------------------- / --------------------------------------------------------------

 

22. Yukarıdaki bilgiler göre, alacağın tahsili ile ilgili olarak işletmenin yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Karşılık Giderleri hesabı 20.000 TL borç kaldı

B) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına  25.000 TL alacak kaydı

C) Konusu Kalmayan Karşılık hesabına 20.000 borç kaydı

D) Kasa hesabına 25.000 TL alacak kaydı

E) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabına 20.000 TL alacak kaydı

 

23. --------------------------------- / -----------------------------------------

      ALACAK SENETLERİ                     XXX

                    ALACAK SENETLERİ                              XXX

                    FAİZ GELİRLERİ                                      XXX

     --------------------------------- / -----------------------------------------

Bu kayıt  aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Poliçenin kabule gönderilmesi

B) Senet kırdırılması ( iskonto ettirilmesi)

C)Alıcıya vade farkı uygulanması

D) Alacak senedinin yenilenmesi

E) Hatır senedi alınması

 

24. I. Alıcılar

    II. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri

   III. Verilen Depozito ve Teminatlar

   IV. Şüpheli Ticari Alacaklar

Yukarıda sayılan hesaplardan hangileri Ticari Alacaklar grubunda yer almaktadır?

A) I ve III

B) I,II,III ve IV

C) I, III ve IV

D) I ve II

E) I,II ve III

 

25. I. Dönem sonunda bu grupta yer alan alacaklara tahakkuk eden faizler, bu hesapların alacağına kaydedilir.

     II. Bilançonun aktifinde dönen ve duran varlıklar grubunda ayrı ayrı gösterilir.

   III. İşletmenin mal satımında doğal senetli ve senetsiz alacakları takip edilir.

   IV. Geçici amaçla alınan alınan menkul kıymetler izlenir.

Ticari Alacaklarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız III

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I ve II

E) II, III ve III

 

26. İşletme, satıcıya olan kredili borcuna karşılık cüzdanında bulunan aynı tutarlı bir senedi ciro etmiştir?

Buna göre işletmenin yapacağı kayıtta alacaklı hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satıcılar

B) Borç Senetleri

C) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

D) Alacak Senetleri

E) Alınan Çekler

 

DÖNEN VARLIKLAR SOURLARININ CEVAPLARI TEST - 8 

1. İşletmenin alıcılardan olan alacağını tahsil edememesi durumunda; Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı borçlandırılır. Alıcılar hesabı alacaklandırılır.

Cevap: E

 

2. Kredili alacağa karşılık ayrıldığında; Karşılık Giderleri hesabı borçlandırılır. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklandırılır.

Cevap:  E

 

3. İşlete alacağını kayıtlardan sildiğinde aşağıdaki kaydı yapmalıdır, 

------------------------------------ /  -----------------------------------------------------

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI              25.000

          ŞÜPHELİ TİCARİ  ALACAKLAR                            25.000

----------------------------------- / -------------------------------------------------------

Cevap: D

 

4. Kredili ticari bir alacağın tahsili şüpheli hale geldiğinde ve karşılık ayrıldığında aşağıdaki kayıtlar yapılacaktır;

----------------------------------- / ---------------------------------------------

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                 XXX

                       ALICILAR                                          XXX

----------------------------------- / ----------------------------------------------

KARŞILIK GİDERLERİ                            XXX

                 ŞÜPHELİ TİCARİ 

                 ALACAKLAR KARŞILIĞI                        XXX

--------------------------------- / --------------------------------------------------

Cevap: C

 

5. Şüpheli alacaklara dönem sonunda karşılık ayrılır. Ayrılan karşılık dönemsellik kavramı gereği değil, ihtiyatlılık kavram gereği ayrılır.

Cevap;  C

 

6. Alıcılar hesabı alacak kalanı vermez bu nedenle Satıcılar hesabına da aktarılmaz. Alıcılar hesabı, ya kalan vermez ya da borç kalanı verir.

Cevap; A

 

7. Alacağın vadesi dolduğu halde tahsil adilemediğinde aşağıdaki kayıt yapılmalıdır;

----------------------------- / ------------------------------------

ŞÜPHELİ TİCARİ  ALACAKLAR        100.000                         

                     ALICILAR                             100.000

---------------------------- / --------------------------------------

Cevap: B

 

8. 100.000 TL - 20.000 TL = 80.000 TL Teminatsız kısım

80.000 x 3/5 = 48.000 TL Karşılık ayrılacak kısım

Karşılık ayırma kaydında, Karşılık Giderleri hesabı borçlandırılır. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklandırılır.

Cevap: C

 

9. Alacağın teminatlı kısmı tahsil edildiğinde aşağıdaki kayıt yapılacaktır;

----------------------------- / ----------------------------------------------------

KASA                                      20.000

           ŞÜPHELİ TİCARİ  ALACAKLAR                 20.000

-------------------------- / --------------------------------------------------------

Cevap: D

 

10. Alacağın bir kısmı tahsil olup kalanından vazgeçildiğine göre alacağı kayıtlarından silmek için yapılacak yevmiye kaydında, Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 48.000 TL borçlandırılmalı, Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 80.000 TL alacaklandırılmalıdır. Ayrıca, alacaktan 32.000 TL beklerken 64.000 TL geldiğine göre, fazla gelen 32.000 TL de Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabının alacağına kaydedilir.

Cevap: C

 

11. Sorudaki yevmiye kaydı incelendiğinde; Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı borçlandırılırken Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı alacaklandırılmıştır. O halde işletme daha önce şüpheli hale gelen ve tamamına karşılık ayrılan alacağın tahsil olanağı kalmadığı için kayıtlardan silmektedir.

Cevap: C

 

12. Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı, bilançonun aktifinde Ticari Alacaklar içinde yer alır. Hem dönen varlıklarda hem de duran varlıklarda yer alan bir hesaptır.

Cevap: C

 

13. İşletmenin ihaleye girmek için teminat ödemesi durumunda yapılacak yevmiye kaydında, Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı borçlandırılır, Kasa hesabı alacaklandırılır.

Cevap: D

 

14. İşletmenin işi yapmaktan vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu tazminat zarar kaydedilir. Bunun için yapılan muhasebe kaydında; diğer olağan gider ve zararlar borçlandırılır. Verilen depozito ve teminatlar hesabı alacalandırılır.

     Cevap: D

 

15. İşletmenin kiraladığı bir işyeri sahibine güvence parası ödemesi durumunda yapılacak yevmiye kaydına kasa hesabı borçlandırılır. Verilen depozito ve teminatlar hesabı alacaklandırılır. Kur farkı ise 1.000$ x (1,50 TL – 1,60TL) = 100TL kambiyo karları hesabının alacağına kaydedilir.

     Cevap; D

 

16. işletmenin kira süresi sonunda güvence parasını geri alması durumunda yapılacak yevmiye kaydına kasa hesabı borçlandırılır, verilen depozito ve teminatlar hesabı alacalandırılır kur farkı ile 1.000$ x (1.50 – 1.60 TL ) = 100 TL kambiyo karları hesabının alacağına kaydedilir.

     Cevap; C

 

17.İşletmenini depozito bedelini ödemesi durumunda yapacağı yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir.

_______________/________________________________

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR      1.000

                KASA                                                  1.000

______________/_________________________________

     Cevap: B

 

18.  İşletmenini depozito bedelini ödemesi durumunda yapacağı yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir. 

_______________/____________________________________________

DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR                 1.000

              VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                         1.000

______________/_____________________________________________

     Cevap: C

 

 19. İşletme mal sattığında yapılacak kayıtta KDV tutarının tamamı ve mal bedelini yarısı için çek alındığına göre alınan çekler hesabının borcuna kaydedilmektedir. Kalan tutar kredili olduğu için alıcılar hesabının borcuna kayıt yapılmalıdır. Bu nedenle A,B ve E seçenekleri elenebilir C seçeneğinde ise alacaklı hesaplardan KDV hesabı yanlış kullanılmış elenebilir.

     Cevap: D

 

20. Kredili alacak tahsil edilemediğinde şüpheli hale gelir. Böyle bir durumda, şüpheli ticari alacaklar hesabı borçlandırılır, alıcılar hesabı alacaklandırılır.

     Cevap: A

 

21.  Şüpheli hale gelen alacağa karşılık ayrıldığında karşılık giderleri hesabı 20.000 TL (25.000x%80) borçlandırılır, şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı 20.000 TL alacaklandırılır.

     Cevap: D

 

22. İşletme şüpheli alacağı tahsil ettiğinde aşağıdaki gibi kayıt yapılacaktır.

__________________/___________________________________________

KASA                                                                          25.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI                     20.000             

               ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                                   25.000

               KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR                          20.000

________________/____________________________________________

     Cevap: B

 

23.Soruda verilen yevmiye kaydı alacak senedinin daha yüksek tutarda başka bir alacak senedi ile değiştirilmesi işleminin kısacası senet yenilenmesi işleminin kaydıdır.

     Cevap: D

 

24. Soruda yer alan hesapların tamamı ticari alacaklar grubuna ait hesaplardır. Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri hesabı tek düzen hesap planına sonradan eklenmiş ve 124 hesap kodu ile ticari alacaklar grubunda yer almıştır.

     Cevap: B

 

25. Ticari alacaklar grubu bilânçonun aktifinde hem dönen hem de duran varlıklar grubunda yer alır. Bu grupta mal satımından doğan senetli ve senetsiz alacaklar takip edilir. Bu grupta yen alan hesaplara tahakkuk eden faizler bu hesapların borcuna kaydedilir.

            Cevap: B

 

26. İşletme satıcıya olan kredili borcuna karşılık cüzdanında bulunan aynı tutarlı bir senedi ciro ettiğinde yapılacak kayıtta; satıcılar hesabı borçlandırılır, alacak senetleri hesabı alacaklandırılır.

            Cevap: D 

 

KPSS –A MUHASEBE BÖLÜMÜ SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ için >>> TIKLAYINIZ

  

 aöf muhasebe 2. sınıf dersleri, muhasebe açıköğretim dersleri, staj başlama, staj başlama sınavı, smmm staj başlama sınav soruları, smmm staj başlama, smmm staj başlama kitapları, smmm staja başlama, genel muhasebe soruları, bilgisayarlı muhasebe soruları, açıköğretim muhasebe soruları, muhasebe vize soruları, muhasebe uygulamaları soruları, muhasebe test soruları, muhasebe soruları çöz, çözümlü muhasebe soruları, genel muhasebe,Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile