Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Prş11262015

Last update04:25:37 AM

Asgari Geçim İndirimli Aylık Ücret Bordrosu Ve Muhasebe KayıtlarıASGARİ GEÇİM İNDİRİMLİ AYLIK ÜCRET BORDROSU VE MUHASEBE KAYITLARI

Örnek: İşletmenin 2012 Ocak ayında asgari ücretle çalışan bir işçisinin ücret bordrosu, asgari geçim indirimi ve muhasebe kayıtları şöyle olacaktır. (İşçi evli, eşi çalışmamakta ve 2 çocuğu bulunmaktadır) İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.
Buna göre Ekim ayının ücret bordrosunu, asgari geçim indirimini ve bütün muhasebe kayıtlarını aşağıdaki gibi olacaktır.

Çözümler ve cevaplar:

İşletmede çalışan işçinin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyerek SSK işçi paylarını, gelir vergisini, damga vergisini ve asgari geçim indirimi tutarını hesaplayalım:

Asgari Geçim İndirimli Aylık Ücret Bordrosu:

Yapılan
İşlemler

1

2
1x%14

3
1x%1

4
1-(2+3)

5
4x%15

6
1x%06

7

8
5-7

9
2+3+6+8

10
1-9

 

Brüt Ücret

SSK İşçi Payı

İşsizlik Sigortası İşçi Payı

Gelir Vergisi Matrahı

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Asgari Geçim İndirimi

Ödenecek Gelir Vergisi

Kesintiler Toplamı

Net
Ücret

İşçi

693

97,02

6,93

589,05

88,3575

4,158

77,9625

10,395

118,503

574,497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

693

97,02

6,93

589,05

88,3575

4,158

77,9625

10,395

118,503

574,497

 Asgari Geçim İndirimli Aylık Ücret Bordrosunun Ayrıntılı Hesaplamaları:

İşçinin aldığı kasım ayındaki asgari ücret: 693 TL (1) (Asgari ücretlere bakabilirsiniz >>> AÇ)

SSK işçi payı: Brüt ücret x %14:

693 x 0.14 = 97,02 (2)

İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücret x %1:

693 x 0.01 = 6,93 (3)

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

693 - (97,02 + 6,93) = 589,05 (4)

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

589,05 x 0.15 = 88,3575 (5)

Damga vergisi: Brüt ücret x %06:

693 x 0.006 = 4,158 (6)

Asgari Geçim İndirimi: (Asgari geçim indirimi oranlarına bakabilirsiniz >>>AÇ)

Asgari Geçim İndirimi Matrahı:

Kendisi için oran %50 = 693 x 0.50 = 346,5
Eşi için oran %10 = 693 x 0.10 = 69,3
1. çocuk için oran %7,5 = 693 x 0.075 = 51,975
2. çocuk için oran %7,5 = 693 x 0.075 = 51,975
-----------------------------------------------------
Asgari Geçim İndirimi Matrahı : 519,75

Asgari Geçim İndirimi: Asgari Geçim İndirimi Matrahı x %15:

519,75 x 0.15 = 77,9625 (7)

Ödenecek Gelir Vergisi: Gelir vergisi - Asgari geçim indirimi

88,3575 - 77,9625 = 10,395 (8)

İşveren payları:

SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
693 x 0.20 = 138,6

İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %2:

693 x 0.02 = 13,86

Hesaplanan net işçi ücretlerinin, vergilerin, asgari geçim indiriminin ve tüm kesintilerin tahakkuk muhasebe kayıtları:

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................31.01.2012......................................

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI
Brüt ücretler: 693
SSK işveren payı: 138,6
İşsizlik sigortası işveren payı: 13,86
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
Asgari Geçim İndirimi 77,9625

                         335 PERSONELE BORÇLAR HESABI
                                 1. işçi: 574,497
                         360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR Hs
                                 Gelir vergisi: 88,3575
                                 Damga vergisi: 4,158
                         361 ÖDEN. SOSYAL GÜV.   KES.Hs
                                 SSK işçi payı: 97,02
                                 SSK İşveren payı: 138,6
                                 İşsizlik sigortası işçi payı: 6,93
                                 İşsizlik sigortası işveren payı: 13,86

Ocak ayı ücret tahakkuku

 

845,4677,9625

  574,497

92,5155


256,41

Not: Hesaplanan asgari geçim indirimin tutarını ayrı bir kalemde göstermemiz gerekir. Bunun için asgari geçim indirimi tutarını 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında izliyoruz. Ödeme yapılacağı zaman 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ile 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabını karşılıklı mahsup ederek kalan tutarı ödeyeceğiz.

Ödemelerin muhasebe kaydı:

2

....................................15.02.2012......................................

335 PERSONELE BORÇLAR HESABI
1. işçi: 574,497

100 KASA HESABI

İşçinin Ocak ayı ücretinin peşin ödenmesi

 

574,497

 

 


574,497

 

3

....................................15.02.2012......................................

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS
Gelir vergisi: 88,3575
Damga vergisi: 4,158

                    136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
                        Asgari Geçim İndirimi 77,9625
                   100 KASA HESABI

Asgari geçim indiriminin mahsup edilerek, Gelir ve damga vergisinin peşin ödenmesi

 

92,5155

 
 77,9625

14,553

 

4

....................................15.02.2012......................................

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVEN. KESİNTİLERİ HS
SSK işçi payı: 97,02
SSK İşveren payı: 138,6
İşsizlik sigortası işçi payı: 6,93
İşsizlik sigortası işveren payı: 13,86

100 KASA HESABI

Sigorta primlerinin peşin ödenmesi

 

256,41

 
256,41

 

Asgari Geçim İndirimli Ücret Bordrosu Düzenlenme ve Muhasebe Kayıtları >>> AÇ

Ücret bordrosu Düzenleme ve Muhasebe Kayıtları >>> AÇ

Ücret bordrosu Düzenleme Örneği >>> AÇ

 Yorumlar   

 
0 #2 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı HkKemal 12-10-2013 07:10
Agi karşılığı olarak 136 hesabın kullanmak nereden çıktı.
Asgari geçim indirimi işvereni bir alacağı yada borcu değildir. Asgari geçim indirimi Devlet ile çalışan arasındaki bir borç alacaktır: Burada işyeri devlet adına kesintileri yapmak ile mükelleftir. Bunun dışında AGİ hakkında şirket ile bir borç/alacak ilişkisi kurmak tamamen hatalıdır.
Ayrıca 136-360-100 ödeme hareketinde sanki muhtasar ödenmediği sürece şirket bu alacağını tahsil etmemiş gibi kayıtlandırmışs ınız. Böyle birşey yoktur.
Bu uygulamanızın tam tersi olan son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde %5 indirimden faydalanılamadı ğı ve indirimin ödemeye bağlı olduğu halde tahakkuk aşamasında %5 indirimi direkt gelir yazmışsınız.
Alıntı
 
 
0 #1 damga vergisiHilal Bayram 03-10-2013 14:21
iyi günler tahakkuk üzerinde bulunan 19,55 TL lik damga vergisi muhasebe kayd nedir acaba?
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile