Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Pzt02082016

Last update04:25:37 AM

Klasik ve Çağdaş Büro Yöntemi Nedir ?1.Klasik Büro Yönetimi

Bu dönemde yürütülen büro işleri; kayıt işlemleri, basit örgütsel yazışmalar, tayin, terfi politikalarıyla ilgili formlar ve genel olarak örgüt içi yazılı iletişimle ilgili klasik büro faaliyetleridir. Büroların bu dönemde fonksiyonu, basit bir "yazıhane"de görülen işlerden öteye geçmemektedir.

Klasik büro işleri; mal ve hizmet üretimi ile ilgili ham madde ve diğer girdilerin sağlanması, bunlarla ilgili kayıt ve maliyet hesapları, personel tedariki, seçimi, yerleştirilmesi, eğitim ve geliştirilmesi, tayin ve terfi gibi klasik büro faaliyetleridir ve büro yöneticileri de, söz konusu işlerin yönetiminden sorumlu olan şahıslardır.

Büro yöneticisi; bürolarda listeleme, kayıt tutma, hesaplama, iletişim gibi faaliyetleri yerine getirir. Günlük büro faaliyetlerinin düzgün bir biçimde yerine getirilmesini sağlar.

Yapılacak işleri planlamak, analiz etmek ve kontrol etmek, insan ve malzeme kullanımında israfı ortadan kaldırmak, büro yöneticisinin teknik becerisine bağlıdır. Mümkün olduğu kadar işlerin kolay yapılmasını sağlamak, iş tanımlarına, iş gereklerine ve unvanlara göre işlerin yürütülmesini sağlamak, yöneticinin yöneltme becerisiyle ilgilidir.

 

2. Çağdaş Büro Yönetimi

Klasik hammadde ekonomisinin yerini bilgi ekonomisinin alması, bugünün örgütlerini hammadde işleyen örgütlerden, “bilgi örgütleri”ne dönüştürmüştür. Günümüzde herhangi bir alanda faaliyette bulunan bir örgütün, faaliyetlerini etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için, son dakikada üretilen bilgiyi elde edecek ve onu kullanacak teknolojiye ve onun yönetilmesine ihtiyacı vardır. Söz konusu teknoloji, organizasyon yapı ve süreçlerini doğrudan etkilemekte, yeni örgüt modelleri ve örgütsel işleyiş biçimlerini ortaya çıkarmaktadır.

Günümüzdeki örgütlerin bilgi işleyen birimlere dönüşmesi, çağdaş büroların klasik büroların aksine, bilginin işlendiği, depolandığı ve dağıtıldığı, “büro otomasyonuna” dayalı yapılara dönüştürmüş, büro yönetimi, bilgi yönetimiyle ilgili bir yönetsel faaliyet hâline gelmiştir. Büro otomasyonu daha önce elle yapılan büro işlerinin elektronik veya mekanik makineler yardımı ile yapılması işlemine denir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yaşanan gelişmeler, toplumsal yaşamda olduğu kadar, iş yaşamında da önemli gelişmelere neden olmaktadır. Söz konusu teknolojilerin getirdiği yeni iş ve iş yapma yöntemleri, yönetim literatürüne (basılı eserler) yeni kavramların girmesine neden olmaktadır. Bunlar; sanal iş, sanal örgüt, sanal ofis, sanal çalışan, tele-çalışma, tele işe gidip-gelme gibi kavramlar bunların başlıcalarıdır.

Sanal örgüt, sanal ofis ve sanal iş uygulamaları, bilgi teknolojilerine bağlı olarak sürekli gelişme göstermektedir. Geleneksel ofislerin ve geleneksel ofis işlerinin yerini, sanal ofisler ve sanal ofis faaliyetleri alıyor. Bu süreç, ofislerin fiziksel yapılarını ve iş görme yöntemlerini etkilediği gibi, ofis çalışanlarını da etkilemektedir. Bugünün ofis işi, geleneksel emek işinden “bilgi işine”, ofis çalışanları da, klasik “emek işçisi”nden, “bilgi işçisi”ne dönüşmektedir.

 

Büro Hizmetleri Dersi Konularına Geri Dönmek İçin >>> TIKLAYINIZ

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile