Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Pz02142016

Last update04:25:37 AM

Kamu ve Özel Yönetimin BenzerlikleriKamu ve Özel Yönetimin Benzerlikleri

Yönetim konusundaki örgüt teorilerinin büyük bir kısmı, özel sektör kuruluşlarında yapılan araştırmalara dayanmaktadır. Kamu yönetimi bu araştırmalardan büyük ölçüde yararlanmaktadır. Benzerlik, teorik yaklaşımların kaynaklarının aynı olmasından ileri gelmektedir. Bugün genel eğilimler doğrultusunda, kamu yönetimi ve özel yönetim arasında önemli bir yakınlaşma yaşanmaktadır. Çalışma yöntemleri bakımından iki kesim giderek birbirine benzemektedir. Kamu ve özel yönetim alanındaki benzerlikler aşağıdaki alanlarda ortaya çıkmaktadır.

 İş birliği ögesi : Kamu ve özel yönetimin benzerliklerin temelini iş birliği ögesi oluşturmaktadır. Her iki kesimde de iş birliği, ortak bir çaba ve eşgüdüme (ilişki) dayalı ussal bir etkinlik olarak kabul edilmektedir. Hedefler ve sonuçlar farklı olsa da amaca ulaşmak için iki yönetimde de iş birliği zorunludur.

 Bürokratik öge: İki yönetim alanındaki diğer bir benzerlik de bürokratik ögedir. Büyüyen ve genişleyen bir örgüt, zorunlu olarak bürokratik bir kimlik kazanır. İki kesimde de belli bir büyüklüğe erişen her örgüt, iş bölümü uzmanlaşma, hiyerarşi (makam sırası) gibi benzer nitelikler kazanır.

 Bilimsellik ögesi : Her iki örgüt yönetiminin benzer yanları arasında en başta geleni yönetimin, bilim ve sanat yanının uygulanma zorunluluğudur. Örgütsel verimlilik ve etkinlik için bilimsel yöntemler kullanılmalıdır.

Kamu ve Özel Yönetimin Farkları

Kamu ve özel yönetimin benzerliklerinin yanında, bu iki yönetim alanının farklılıkları da vardır. Söz konusu farklılıkların başında özel yönetimin, kamu yönetiminin aksine işlerin gecikmesi ve sürüncemede bırakılması anlamına gelen bürokrasiden uzak olmasıdır. Bunun yanında kamu ve özel yönetim arasında başka bazı farklılıklar vardır ve bunları kısaca aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

 Hizmet ögesi : Hizmet ögesi bakımından kamu yönetiminde "kamu yararı" söz konusu iken, özel yönetimde "bireysel yarar" önceliklidir.

 Açıklık ögesi : Açıklık bakımından da kamu ve özel yönetimde farklılık vardır. Kamu hizmetleri herkesin gözü önünde yürütülür. Kamu görevlilerinin her tür eylem ve işlemleri, kamunun denetimi altındadır.

 Yasallık ve biçimsellik ögesi : Yasal ve biçimsel ilkelere bağlılık ögesi bakımından, kamu hizmetleri yasalara ve biçimsel kurallara göre yürütülür. Kamu kesimindeki yöneticinin karar ve eylem serbestliği, özel kesim yöneticisine oranla daha çok kısıtlanmıştır.

 Örgütsel boyut ögesi : Kamu hizmetleri büyük boyutlu örgütlenmeleri zorunlu kılar. Hiçbir özel kesim örgütü, tek başına devlet kadar büyük ve kapsayıcı değildir. Personel, araç gereç ve parasal kaynaklar açısından kamu örgütleri, özel kesim kuruluşlarıyla karşılaştırılamayacak kadar büyüktür.

Büro Hizmetleri Dersi Konularına Geri Dönmek İçin >>> TIKLAYINIZ

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile