Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cts02132016

Last update04:25:37 AM

Bilanço ve İlkeleriTEMEL MALİ TABLOLAR

Ticari işletmelerin mali yapısını daha net görebilmek için düzenlenen tablolara mali tablo denir. Muhasebenin temel standartlarına göre belirlenen temel mali tablolar üç gruba ayrılır.

 Bilanço

 Gelir Tablosu

 Mizan

1. Bilanço

İlk temel mali tablomuz olan bilânço işletmenin mali resmini gösteren bir listedir. Bilânçonun şekli bazen bir tablo bazen bir rapor halini alabilir. Önemli olan hazırlanacak listenin standartlara uygun olmasıdır. Standartlara göre bilânçoyu tanımlarsak; İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve kaynaklarını gösteren temel mali tabloya bilânço denir.

Bilânçonun topluma bilgi akışında önemli bir işlevi vardır.

Bilânçoyu inceleyen bir kişinin bilânçoda şu üç unsurun bulunmasına dikkat etmesi gerekir:

Bilanço kelimesi

Bilanço tarihi

İşletmenin adı veya ticaret ünvanı

Bilanço Örneğini >>> AÇ

 

Hangi işletmeye ait olduğu ve hangi tarihte düzenlendiği belli olmayan bir bilânço geçerli sayılmaz. Bu biçimsel koşulların yanında bilânço düzenlerken uyulması gereken bazı ilkeler de bulunmaktadır.

2. Bilânço İlkeleri

Bilânço genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun hazırlanmalıdır. Bilânço ilkeleri bilânçonun bölümlerine göre açıklanabilir.

2.1. Varlıklara İlişkin İlkeler

 İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek değerleri dönen varlık, bir yıldan uzun sürede paraya çevrilecek değerler duran varlıklar grubunda yer alır.

 Vadesi bir yılın altına düşen duran varlıklar dönen varlık grubuna aktarılır.

 Değeri düşen varlıklara karşılık ayrılır.

 Vadeli alacaklar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.

 Birikmiş amortismanlar bilânçoda gösterilmelidir.

 Alacaklar özelliklerine göre ayrılmalıdır.

 Kesin olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmamalıdır.

2.2. Kaynaklara İlişkin İlkeler

 Kısa ve uzun vade ayırımında bir yıl ölçüt alınmalıdır.

 Vadesi bir yılın altına düşen borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmalıdır.

 Tüm borçlar gösterilmelidir.

 Vadeli borçlar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.

 Borçlar özelliklerine göre ayrılmalıdır.

2.3.  Özkaynaklara İlişkin İlkeler

 Özkaynakların işletme sahip ve ortaklarının haklarını göstermesi gerekir.

 Sermaye payları özelliklerine göre gösterilmelidir.

 Azalan özkaynak belirtilmelidir.

 Özkaynak net gösterilmelidir.

 Zarar özkaynaklardan indirilmelidir.

 Sermaye yedekleri gelir olarak gelir tablosuna alınmamalıdır.

GENEL MUHASEBE Konularına >>> GERİ DÖNYorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile