Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cu11272015

Last update04:25:37 AM

Monografi Çözümlü Örnek 2AKTİF

HATİPOĞLU Sanayi ve Ticari A.Ş’nin Dönem Başı Bilançosu

PASİF

I.DÖNENVARLIKLAR                4.700                

A-Hazır değerler                                   

  1-Kasa                                                       740

  2-Bankalar                                                 300

  3-Diğer Hazır değerler                                  10

B-pullar

C-Ticari Alacaklar

 1-Alıcılar                                                   1.100

 2-Alacak Senetleri                                       900

  3-Alacak Sen. Rees.(-)                              (100)

D-Stoklar

  1-İlk Madde ve Malzeme                             200

  2-Mamuller                                                 800

  3-Ticari Mallar                                             750

 

DURAN VARLIKLAR                                 3.400

D-Maddi Duran varlıklar                     

  1-Binalar                                                 2.000

  2-Tesis Makine ve Cihazlar                       1.800

  3-Demirbaşlar                                             800

  4-Birikmiş Amortismanlar                          1.200

III.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR          3.000
B-Ticari borçlar                                                 1.500

  1-Satıcılar                                                      1.800

  2-Borç Senetleri

  3-Borç sen. Rees (-)                                         (300)

 

IV.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     --------

 

V. ÖZ KAYNAKLAR                                          5.100
A-Ödenmiş Sermaye

  1-Sermaye                                                     3.300

B-Sermaye Yedekleri

  1-MDV Yen Değ Artış                                         300

C-Kar Yedekleri                                                   

  1-Özel Fonlar                                                    500

F-Dönem Net Karı                                             1.000

A.TOPLAM

8.100

P.TOPLAM

8.100

 

Stok hareketlerini aralıksız sayım yöntemine göre muhasebeleştiren işlemde;  dönem içinde gerçekleştirilen işlemler şu şekildedir:

1-      İşletme, 15 0 TL. + KDV tutarındaki kırtasiye malzemesini yarısı ve KDV;si peşin yarısı da verilen bir çek karşılığında satın almıştır. Bu ilsem bir gider hesabına muhaseleştirilmiştir.

2-      İşletme 1.000 TL. + KDV tutarında ticari mal satın almıştır. Tutarı 200 TL si ve KDV si peşin ödenmiş, 500TL si için bir bir bono keşide edilmiş ve geriye kalanı için borçlanılmıştır. Satıcı işletme adına malları taşınması için 70+KDV tutarında nakit ödeme yapılmıştır.

3-      Vadesi gelen 300 TL’lik alacak senedi tahsil edilmiştir.

4-      İşletme bankaya ödeme vererek nominal bedeli 1 TL olan hisse senetlerinden 1.000 adedini, adedi 0,2 TL’den satın alarak bir şirkete %25 payla ortak olmuştur. Bu alımla ilgili olarak 20 TL’lik komisyon giderine katlanılmıştır.

5-      İşletme üretimde kullanmak üzere 200 TL tutarındaki direkt ilk madde ve malzemeyi üretim birimlerine göndermiştir.

6-      İşletme daha önce sattığı taşıt aracının yerine 2.000 TL+KDV tutarındaki yeni bir aracı kullanılan uzun vadeli bir banka kredisi ile satın almıştır.

7-      İşletme vadesi gelen 400 TLlik satıcı borcunu 440 TL’lik ve 2 ay vadeli bir bonoyla değiştirmeyi satıcıya önermiştir. Satıcı işletme öneriyi kabul etmiştir.

8-      Döneme ilişkin genel üretim giderleri 120TL’dir. Tutarın tamamı tahakkuk etmiş ancak henüz ödenmemiş faturalardan oluşmaktadır.

9-      Döneme ilişkin direkt işçilik ücreti 80 TLdir. Bu tutarla ilgili sosyal güvenlik işveren payı 8TL, sosyal güvenlik işçi payı 10 TL, vergi ve fon toplamı 12 TLdir. Ödeme için borçlanılmıştır.

10-    İşletme alış maliyeti 600 TL olan ticari malları;300 TLsi ve KDVsi EFT yoluyla, 250 TLsi çek karşılığında ve geri kalanı da kredili olmak üzere 1.000 TLye satmıştır.

11-     Bankadan gelen dekonttan; verilen çeklerin ödendiği ve ödeme emrinin yerine getirildiği öğrenilmiştir.

12-    Üretim döneminde 400 TL mamulün üretimi tamamlanmış ve stoklara alınmıştır.

13-    İşletme üretim maliyeti 200 TL olan mamulleri; yarısı ve KDV’si alınan bir çek yarısı da peşin olmak üzere 300 TL ye satmıştır.

Dönem sonu işlemleri şu şekildedir;

1-      KDV ile ilgili tahakkuk işlemi yapılmıştır.

2-      Kırtasiye malzemesinin 110 TLlik kısmının kullanıldığı saptanmıştır.

3-      Yapılan sayımda ticari mal mevcudunun 1.050 TL tutarında olduğu saptanmıştır.

4-      İşletmenin kullandığı uzun vadeli kredi ile ilgili olarak 40 TL tutarında faiz tahakkuk ettiği ve 4 TLlik vergi ve fon ile birlikte hesaba kaydedildiği, ilgili bankadan gelen dekonttan öğrenilmiştir.

5-      İşletme ticari mal stoklarındaki 50 TLlik ticari malı değer kaybına uğradığını saptanmış aynı tutarda karşılık ayrılmasına karar veriliştir.

6-      Döneme ilişkin amortisman gideri olarak 700 TL hesaplanmıştır. Bu giderlerin 400 TLlik kısmıözel fonlarla ilgilidir.

İSTENİLENLER:

1- İşletmenin dönem içi ve dönem sonu işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını Tekdüzen Muhasebe Sistemi 7/A seçeneğine göre yapınız.

2- Genel geçici mizanı, genel kesin mizanı, gelir tablosunu, dönem sonu bilançosunu ve kapanış kayıtlarını yapınız.


MUHASEBE MONOGRAFİ - 2 ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLERİ 

Monografi Çözümlü Örnek 2 Sorusunu >>> AÇ 

Yevmiye Kayıtları Çözümlerini >>> AÇ 

Genel Geçici Mizanı >>> AÇ 

Envanter -  Dönem Sonu Kayıtlarını >>> AÇ 

Kesin Mizanı >>> AÇ 

Gelir Tablosunu >>> AÇ 

Kapanış Bilançosunu >>> AÇ 

Kapanış Kaydını >>> AÇ
Yorumlar   

 
0 #1 güncel habersinan 02-01-2013 11:00
haninerede çözümler
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile