Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Çrş12022015

Last update04:25:37 AM

Muhasebe Dersleri Tek Düzen Hesap Planı Muhasebe Dersleri Tek Düzen Hesap Planı

tek düzen hesap planı, hesap planı muhasebe, muhasebe hesap planı nedir, hesap planı indir, muhasebe hesap planı listesi, muhasebe hesap planı örneği, muhasebe hesap planı excel, muhasebe hesap kodları, muhasebe dersleri, muhasebe hesap planı açıklamalı, muhasebe hesap planı kodları, muhasebe hesap planı indir

Muhasebe öğrencisi ve öğretmeni için bir cüzdan kadar değerli bir parçadır hesap planı. İsteyen buradan tek tek inceleyebilir ve hesabın üzerine gelip tıklarsanız ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Hesap planını isteyen bilgisayarına indirebilir. İki sayfaya tamamı çıkacak şekilde ayarladık. isteyen sorunsuz şekilde indirebilir. 

Muhasebe derslerinin temelini oluşturan muhasebe kayıtları için kullanılan Tek düzen hesap planını ilk aşamada ezberlemek zor olduğu için bizlerde size kolaylık sağlasın diye tamamını yazdık ve isteyen olursa bilgisayarına indirebilirsiniz. (-) Karakterli hesapları kırmızı olarak gösterdik. (-) olan hesaplar ters kayıt olarak işlem görür.

 

Tek Düzen Hesap Planı Bilgisayara  >>>   İNDİR 

 

A 4 Kağıdı İki Sayfa - Tek Düzen Hesap Planı >>> İNDİR

 

   1.DÖNEN VARLIKLAR

 

10.HAZIR DEĞERLER

100. Kasa Hesabı

101. Alınan Çekler Hesabı

102.Bankalar Hesabı

103.Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)

108.Diğer Hazır Değerler

11.MENKUL KIYMETLER

110.Hisse Senetleri

111.Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları

112.Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları

118.Diğer Hazır Değerler

12.TİCARİ ALACAKLAR

120.Alıcılar

121.Alacak Senetleri

122.Alacak Senetleri Reeskontu(-)

126.Verilen Depozito Ve Teminatlar

127.Diğer Ticari Alacaklar

128.Şüpheli Ticari Alacaklar

129.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

13.DİĞER ALACAKLAR

131.Ortaklardan Alacaklar

132.İştiraklerden Alacaklar

133.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

135.Personelden Alacaklar

136.Diğer Çeşitli Alacaklar

137.Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)

138.Şüpheli Diğer Alacaklar

139.Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

15.STOKLAR

150.İlk Madde Malzeme

151.Yarı Mamuller

152.Mamuller

153.Ticari Mallar

157.Diğer Stoklar

158.Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

159.Verilen Sipariş Avansları

17.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ

170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri

179.Taşeronlara Verilen Avanslar

18.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

180. Gelecek Aylara Ait Giderler

181. Gelir Tahakkukları

19.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

190.Devreden Kdv

191.İndirilecek Kdv

192.Diğer Kdv

193.Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar

195.İş Avansları

196.Personel Avansları

197.Sayım Ve Tesellüm Noksanları

198.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

199.Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)

 

2. DURAN VARLIKLAR

22.TİCARİ ALACAKLAR

220.Alıcılar

221.Alacak Senetleri

222.Alacak Senetleri Reeskontu(-)

226.Verilen Depozito Ve Teminatlar

229.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

23.DİĞER ALACAKLAR

231.Ortaklardan Alacaklar

232.İştiraklerden Alacaklar

233.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

235.Personelden Alacaklar

236.Diğer Çeşitli Alacaklar

237.Diğer Alacak Senetleri Reeskontu

239.Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

24.MALİ DURAN VARLIKLAR

240.Bağlı Menkul Kıymetler

241.Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

243.İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)

244.İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

245.Bağlı Ortaklıklar

                               246.Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)

                               247.Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

                               248.Diğer Mali Duran Varlıklar

249.Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)

25.MADDİ DURAN VARLIKLAR

250.Arazi Ve Arsalar

251.Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri

252.Binalar

253.Tesis, Makine Ve Cihazlar

254.Taşıtlar

255.Demirbaşlar

256.Diğer Maddi Duran Varlıklar

257.Birikmiş Amortismanlar(-)

258.Yapılmakta Olan Yatırımlar

259.Verilen Avanslar

26.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

260.Haklar

261.Şerefiye

262.Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri

263.Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

264.Özel Maliyetler

267.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

268.Birikmiş Amortismanlar(-)

269.Verilen Avanslar

27.ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

271.Arama Giderleri

272.Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri

277.Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

278.Birikmiş Tükenme Payları(-)

279.Verilen Avanslar

28.GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

280. Gelecek Yıllara Ait Giderler

281. Gelir Tahakkukları

29.DİĞER DURAN VARLIKLAR

291.Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv

292.Diğer Kdv

293.Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar

294.Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar

295.Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar

297.Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

298.Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

299.Birikmiş Amortismanlar(-)

 

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30.MALİ BORÇLAR

300.Banka Kredileri

303.Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri

304.Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri

305.Çıkarılan Bonolar Ve Senetler

306.Çıkarılmış Diğer Menkil Kıymetler

308.Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)

309.Diğer Mali Borçlar

32.TİCARİ BORÇLAR

320.Satıcılar

321.Borç Senetleri

322.Borç Senetleri Reeskontu(-)

326.Alınan Depozito Ve Teminatlar

329.Diğer Ticari Borçlar

33.DİĞER BORÇLAR

331.Ortaklara Borçlar

332.İştiraklere Borçlar

333.Bağlı Ortaklıklara Borçlar

335.Personele Borçlar

336.Diğer Çeşitli Borçlar

337.Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)

34.ALINAN AVANSLAR

340.Alınan Sipariş Avansları

349.Alınan Diğer Avanslar

35.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ

350-358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri

 36.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 360.Ödenecek Vergi Ve Fonlar

 361.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

368.Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler

 369.Ödenecek Diğer Yükümlülükler

37.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

                                370.Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

                                371.Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)

                                372.Kıdem Tazminatı Karşılığı

                                373.Maliyet Giderleri Karşılığı

                                379.Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları

            38.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

                                380. Gelecek Aylara Ait Gelirler

                                381. Gider Tahakkukları

            39.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

                                391.Hesaplanan Kdv

 392.Diğer Kdv

                                393.Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı

                                397.Sayım Ve Tesellüm Fazlaları

                                399.Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

  

4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 40.MALİ BORÇLAR

                                400.Banka Kredileri

                                405.Çıkarılmış Tahviller

                                407.Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

                                408.Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

                                409.Diğer Mali Borçlar

            42.TİCARİ BORÇLAR

                                420.Satıcılar

                                421.Borç Senetleri

                                422.Borç Senetleri Reeskontu (-)

                                426.Alınan Depozito Ve Teminatlar

                                429.Diğer Ticari Borçlar

            43.DİĞER BORÇLAR

                                431.Ortaklara Borçlar

                                432.İştiraklere Borçlar

                                433.Bağlı Ortaklıklara Borçlar

                                436.Diğer Çeşitli Borçlar

                                437.Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)

438.Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar

            44.ALINAN AVANSLAR

                               440.Alınan Sipariş Avansları

                               449.Alınan Diğer Avanslar

47.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

                               472.Kıdem Tazminatı Karşılığı

                               479.Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları

            48.GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

                               480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler

                               481. Gider Tahakkukları

            49.DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

                              492.Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv

                              493.Tesise Katılma Payları

                              499.Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

 5.ÖZ KAYNAKLAR

50.ÖDENMİŞ SERMAYE

                              500.Sermaye

                              501.Ödenmemiş Sermaye(-)

            52. SERMAYE YEDEKLERİ

                              520.Hisse Senetleri İhraç Primleri

                              521.Hisse Senedi İptal Kârları

                              522.Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları

                              523.İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

                              524.Maliyet Artışları Fonu

                              529.Diğer Sermaye Yedekleri

            54.KÂR YEDEKLERİ

                              540.Yasal Yedekler

                              541.Statü Yedekleri

                              542.Olağanüstü Yedekler

                              548.Diğer Kâr Yedekleri

                              549.Özel Fonlar

            57.GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI

                              570. Geçmiş Yıllar Kârları

            58.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)

                              580. Geçmiş Yıllar Zararları(-)

            59.DÖNEM NET KÂRI(ZARARI)

                              590.Dönem Net Kârı

                              591.Dönem Net Zararı(-)

  

6.GELİR TABLOSU HESAPLARI

            60.BRÜT SATIŞLAR

                             600.Yurt İçi Satışlar

                             601.Yurt Dışı Satışlar

                             602.Diğer Gelirler

            61.SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)

                             610.Satıştan İadeler(-)

                             611.Satış İndirimleri(-)

                             612.Diğer İndirimler(-)

            62.SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

                             620.Satılan Mamuller Maliyeti(-)

                             621.Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)

                             622.Satılan Hizmet Maliyeti(-)

                             623.Diğer Satışların Maliyeti(-)

            63.FAALİYET GİDERLERİ(-)

                             630.Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)

                             631.Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)

                             632.Genel Yönetim Giderleri(-)

64.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

              640.İştiraklerden Temettü Gelirleri

              641.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

              642.Faiz Gelirleri

              643.Komisyon Gelirleri

              644.Konusu Kalmayan Karşılıklar

              645.Menkul Kıymet Satış Kârları

              646.Kambiyo Kârları

              647.Reeskont Faiz Gelirleri

              648.Enflasyon Düzeltme Kârları

              649.Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar

            65.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

                              653.Komisyon Giderleri(-)

                              654.Karşılık Giderleri(-)

                              655.Menkul Kıymet Satış Zararları(-)

                              656.Kambiyo Zararları(-)

                              657.Reeskont Faiz Giderleri(-)

                              658-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)

                              659.Diğer Gider Ve Zararlar(-)

            66.FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

                              660.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

                              661.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

            67.OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

                              671.Önceki Dönem Gelir Ve Kârları

                              679.Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar

            68.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

                              680.Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)

                              681.Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)

                              689.Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)

            69.DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

                              690.Dönem Kârı Veya Zararı

                              691.Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)

                              692.Dönem Net Kârı Veya Zararı

                              697.Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı

                              698.Enflasyon Düzeltme Hesabı

 

7.MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

            70.MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI

700.Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı

701.Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı

            71.DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

710. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

711. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı

712. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı

713. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı

            72.DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

720. Direkt İşçilik Giderleri

721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

722. Direkt İşçilik Ücret Farkları

723. Direkt İşçilik Süre Farkları

            73.GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

                               730. Genel Üretim Giderleri

731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

                               732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları

                               733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri

                               734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları

            74.HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

                               740. Hizmet Üretim Maliyeti

                               741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

                               742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

            75.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

                               750. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

                               751. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı

                               752. Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları

            76.PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

                               760. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

761. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı

                               762. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı

            77.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

770. Genel Yönetim Giderleri

771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

                               772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

            78.FİNANSMAN GİDERLERİ

780. Finansman Giderleri

781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı

                               782. Finansman Giderleri Fark Hesabı

 

7.MALİYET HESAPLARI(7/B SEÇENEĞİ)

            79.GİDER ÇEŞİTLERİ

790.İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

                               791.İşçi Ücret Ve Giderleri

                               792.Memur Ücret Ve Giderleri

                               793.Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler

                               794.Çeşitli Giderler

                               795.Vergi, Resim Ve Harçlar

                               796.Amortisman Ve Tükenme Payları

                               797.Finansman Giderleri

                               798.Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı

                               799.Üretim Maliyet Hesabı

  

8.SERBEST

 

 9.NAZIM HESAPLARYorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile