Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Pz02142016

Last update04:25:37 AM

Ekonomi Nedir ?EKONOMİK  İNSAN

İnsanlar; çalışmaları sonucunda elde ettikleri kazançlarını, menfaat duygusunu ön plana çıkararak kendilerine en uygun seçimlerde kullanmayı temel ilke kabul ederler. Tercihleri sonucunda kendilerine en yüksek kar ve faydayı sağlamaya çalışan, çoğu aza tercih eden ve tercihlerinde tutarlı olan birey tipine ekonomik insan denir.

 EKONOMİK  BİLİMİNİ  TEMEL KAVRAMLARI

1.İhtiyaç

2.Mal

3.Hizmet

4.Fayda

5.Gelir

6.Tüketim

7.Üretim

İHTİYAÇ

Yokluğu hissedilen ve giderilmesi için  çaba  sarf edilen, giderildiği zaman haz, giderilmediği zaman acı ve üzüntü veren insani duyuya ihtiyaç denir.

İnsan ihtiyaçlarının temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

1.İhtiyaçlar sınırsız  ve süreklidir. İnsanın gidermek zorunda olduğu, gidermeyi arzu ettiği çok sayıda ihtiyacı vardır. Üstelik bu ihtiyaçlar sürekli artma eğilimindedir.

2.İhtiyaçların şiddeti tatmin edildikçe azalır.

3.İhtiyaçları gidermeye yarayan mallar birbirinin yerine geçebilir.

4.İhtiyaçlar sürekli artma eğilimindedir. Bu eğilim toplumların içinde bulunduğu, sosyal, kültürel ve ekonomik oluşuma göre değişir.

İhtiyaçlar 3’e ayrılır:

Zorunlu ihtiyaçlar

Kültürel ihtiyaçlar

Lüks ihtiyaçlar

MAL

İnsanların maddi ihtiyaçlarını gideren, fiziksel özelliğe sahip olan varlıklara mal denir.

            Mal kıtlık derecesine göre

            Malların dayanıklılığına göre

     Dayanıklı mal

     Dayanıksız mal

İhtiyaçları karşılama durumuna göre

     Tüketim malları

     Üretim malları

     Ara malları

İhtiyaçları karşılama şiddetine göre

     Zorunlu mal

     Kültürel mal

     Lüks mal 

HİZMET

Belirli bir takım insan ihtiyaçlarını karşılamasına rağmen, mal gibi elle tutulup gözle görülmeyen insana fayda sağlayan faaliyetlere  hizmet denir.

FAYDA

Mal ve hizmetlerin, insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğine  fayda denir.

Faydanın özellikleri;

1) Bir malın faydasını, giderdiği ihtiyacın çeşidi değil şiddeti  belirler. O halde bir  elimizde ki miktarı arttıkça faydası azalacak demektir.

2) Fayda sübjektiftir. İnsanlar,malları faydalı olduğu için tüketirler. Bir malın faydası bireyden bireye değişir.

GELİR

 Gelirin özellikleri

Gelir, para ile ifade edilir.

Üretime katılmanın karşılığıdır.

Gelir, kişilerin satın alma gücünü  artırır.

Gelirde düzenlilik ve süreklilik vardır.

Gelir hem tüketimi  hem de tasarrufu etkileyen  başlıca faktördür.

TÜKETİM

Malların insan ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla kullanılmasına  tüketim denir. İhtiyaçlarımızı karşılamak için satın aldığımız mal ve hizmetlere yaptığımız harcamalara tüketim harcamaları denir.

ÜRETİM

İhtiyaçları karşılamak için kullanılan mal ve hizmetleri meydana getirmek, bir fayda sağlamak veya var olan faydayı  artırmak amacıyla  yapılan her türlü faaliyete üretim denir.

ÜRETİM FAKTÖRLERİ

1.Emek

2.Tabiat(Doğa)

3.Sermaye

Sabit sermaye

Değişken sermaye

Teknik sermaye

Hukuki sermaye

Mali sermaye

4. Girişimci (Müteşebbis)

Girişimcinin özellikleri

a. Girişimci, üretim faktörlerini

b. Girişimci, üretim ve organizasyonu gerçekleştirir.

c. Girişimci risk üslenir.

ç. Girişimci kar amaçlar.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK KAYNAKLARI

1.Beşeri kaynaklar

2.Sermaye ve teknoloji

3.Doğal kaynaklar

TÜRKİYE’NİN ANA SEKTÖRLERİ

1.Tarım

2.Sanayi

Sanayinin kuruluşunda etkili olan faktörler

Ham madde

Enerji

İş gücü

Sermaye

Ulaşım ve Pazar

3.Hizmet

KITLIK 

Kıtlık, insan ihtiyaçlarının sonsuz ancak bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların sınırlı olması olgusudur.

EKONOMİNİN KONUSU VE AMACI

1.Ekonominin tanımı

Ekonomi, sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak ve maddi refahı artırmak amacıyla kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını inceler.

2.Ekonominin konusu

Çeşitli mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğinin ve bunların ihtiyaç sahipleri arasında ne şekilde değiştirilip üretim faktörlerine ne yolda bölündüğünün açıklanmasıdır.

3.Ekonominin  amacı

Ele aldığı alanda meydana gelen olaylarla ilgili neden sonuç ilişkilerini bulmak ve bilimsel kurallar halinde ortaya koymaktır.

Ekonominin temel hedefleri

Kaynakların etkin kullanımı

Dil gelir dağılımı

Büyüme

İstikrar

İç ve dış borçlardan kaçınmak

EKONOMİK SİSTEMLER

Doktrin,  bir bütünlük ve tutarlılık içerisinde geliştirilmiş olan düşüncelerdir. Ekonomik olaylar ve ekonomin faaliyetler,  iktisatçılar  tarafından geliştirilen doktrinler yardımıyla  daha iyi anlaşılır ve açıklanabilir. İktisadi doktrinlere  dayanan ekonominin  temel sorunlarını çözmeye yönelik uygulamalar  ve organizasyonlar bütünlüğüne  ekonomik sistem denir.

Geçmişten günümüze uygulanmış olan başlıca ekonomik sistemler

1.Kapitalist sistem

2.Sosyalist sistem

3.Karma sistem

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile